شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

بلاگ

انتقال پروتئین

انتقال پروتئین به سلول‌ گیاهی(دارای دیواره سلولی) توسط الکتروپوراسیون

مهندسی ژنتیک یک ابزار مولکولی قدرتمند است که به طور گسترده در زمینه های بسیاری از علوم زیستی استفاده شده است. یکی از محبوب‌ترین ابزارهای مهندسی ژنوم Cre recombinase است…

انتقال ژن با روش ویروسی ترانسفکشن

انتقال  ژن با ناقل ویروس

در طول میلیون‌ها سال، ویروس‌ها تکامل یافته‌اند و با تغییرات محیط زیستی سازگار شده‌اند که به آن‌ها اجازه زنده ماندن و تکثیر در سلول‌های میزبان را داده است. با استفاده از این ویژگی ویروس ها، تحقیقات ژن درمانی رویکردهای جدیدی را ایجاد کرده است که از ویروس ها و ژنوم های مختلف آنها به عنوان حامل و ناقل برای انتقال ژن ها، اسیدهای نوکلئیک و سایر مواد ژنتیکی به مکان های هدف سلولی استفاده می کند.

روش فیزیکی انتقال ژن

روش‌های فیزیکی انتقال ژن یا ترانسفکشن

هدف روش‌های فیزیکی متخلخل کردن غشای سلولی با دستگاه‌ها، نیروها یا میدان‌های خارجی به منظور دستیابی به جذب درون سلولی DNA، الیگونوکلئوتیدها یا سایر مولکول‌های زیستی است.

عملکرد الکتروپوریشن یا الکتروپوراسیون

عملکرد و کاربرد الکتروپوریشن

الکتروپوراسیون (EP) یک استراتژی رایج برای افزایش نفوذپذیری سلول برای تحویل محموله درون سلولی یا اختلال غیرقابل برگشت غشای سلولی با استفاده از میدان های الکتریکی است.