شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

تومور سطحی در انسان

ECT BCC inpsECT

درمان کارسینوم سلول بازال با الکتروشیمی درمانی: به منظورثبت در InspECT از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۹

هدف این مطالعه آینده‌نگر، توصیف روش‌ الکتروشیمی‌درمانی (ECT) در بیماران کارسینوم سلول بازال (BCC) و ارزیابی اثربخشی، ایمنی و عوامل پیش‌بینی‌کننده آن است. بدین منظور International Network for Sharing Practices…

درمان ضایعات ناشی از هرپس با الکتروکموتراپی

سارکوم کاپوسی (KS)نوعی اختلال آنژیوپرولیفراتیو به شمار می‌رود که با عفونت ویروس هرپس-8 انسان (HHV-8) مرتبط است. KS اغلب با ضایعات پوستی (ماکول ، ندول ، پلاک) خود را نشان…

discloses progressive disease with suspicious FDG‐uptake in two lymph nodes (arrows) pre IRECT treatment.

درمان متاستاز غدد لنفاوی ناشی از سرطان معده با ترکیبی از الکتروپوریشن برگشت ناپذیر و الکتروکموتراپی

الکتروکموتراپی (ECT) درمانی است که در آن یک داروی شیمی درمانی خاص با هدف ارسال درون سلولی با یک میدان الکتریکی پالسی قوی ترکیب می شود که نفوذپذیری غشای سلول…