شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

تومور سطحی در انسان

درمان ضایعات ناشی از هرپس با الکتروکموتراپی

سارکوم کاپوسی (KS)نوعی اختلال آنژیوپرولیفراتیو به شمار می‌رود که با عفونت ویروس هرپس-8 انسان (HHV-8) مرتبط است. KS اغلب با ضایعات پوستی (ماکول ، ندول ، پلاک) خود را نشان…