تحقیقات انجام شده در زمینه توانافزایی و مهندسی ذهن

 • هم‌جوشی تطبیقی سیگنال‌های بیوالکتریک پیشانی و فیزیولوژیکی به منظور تشخیص حالات احساسی
 • به‌كارگيري دانش شخص خبره در طراحي سيستم نوروفيدبك افزايش تمركز به منظور آستانه‌گذاري خودكار
 • خودتنظیمی فعالیت باند گامای مغز از طریق نوروفیدبک و اثرات آن بر اتصال ویژگی دیداری در بانوان دانشجو سالم
 • تأثير نوروفيدبک توان باند بالای آلفای شخصی ناحيه oz سر(تک‌قطبی)، بر زمان عکس‌العمل به عنوان شاخص حافظه کوتاه‌مدت در بانوان کارمند
 • اثر تشدیدی ناشی از تابش موضعی میدان مغناطیسی کم‌شدت بسیار پایین بر سیگنال‌های مغزی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
 • بررسی تغییرات سیگنال‌های مغزی نواحی Cz, C3, C4 تحت تابش موضعی میدان مغناطیسی پالسی کم‌شدت و با فركانس پايين به منظور ارتقاء سيستم‌هاي نوروفيدبك
 • طبقه‌بندي سيگنال‌هاي الكترومايوگرام مبتني بر قوانين فازي به منظور كنترل صندلي چرخ‌دار
 • ، استخراج و ارزيابي ويژگي‌هاي سیگنال الكتروانسفالوگرام جهت تقویت حافظه کوتاه‌مدت تصویری با استفاده از سیستم نوروفیدبک
 • تأثير فرآيند تقويت حافظه كوتاه‌مدت با به‌كارگيري پس‌خور توان ريتم آلفاي مغزي بر زمان عكس‌العمل تشخيص تصويري
 • پیشگویی آموزش موفق نوروفیدبک با استفاده از سیگنال مغزی جلسات اولیه آموزش
 • Improvement of Neurofeedback Therapy  for Improved Attention  Through Facilitation  of Brain  Activity Using Local Sinusoidal  Extremely Low Frequency  Magnetic Field  Exposure
 • Identification of Imagery Based Affective States using Decision Level Fusion of Multimodal Physiological Signals
 • Investigation of EEG Changes during Exposure to Extremely low-Frequency Magnetic Field to Conduct Brain Signals
 • Brain Inconspicuous Effect by  Local Sinusoidal Extremely Low  Frequency Magnetic Exposure  Based on Wavelet Packet  Analysis: Innovation in Online Passive Neurofeedback Therapy by the Neuro-LSELF System
 • Control of Pathfinder Robot Movement Using Combination of Brain Rhythmic Waves and Evoked Potential Features in Virtual Environment
 • Virtual Intelligent Wheelchair Control Based on Forehead Bio-signals Using ANFIS Fuzzy Network Online Training in Different Circumstances
 • The Effect of Sensorimotor Rhythm Enhancing Neurofeedback on Power of Adjecent Frequency Bands
 • Novelty in Clinical Neurofeedback Improvement by Brain Affecting using Local Sinusoidal Extremely Low Frequency Magnetic Exposure: Attention Increment Approach