شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

دستگاه الکتروپوریشن ولتاژ پایین

دسته:

توضیحات

دستگاه الکتروپوریشن ولتاژ پایین، برای ترنسفکشن سلول‌های پستانداران مناسب است.

سلول‌ پستانداران یاخته یوکاریوتی است که فاقد دیواره سلولی است و توسط غشای پلاسمایی محصور شده است. این بدان معناست که برخلاف سلول‌های پروکاریوتی، سلول‌های جانوری اندامک‌های متصل به غشا دارند و در سیتوپلاسم که توسط غشای پلاسمایی احاطه شده است، معلق هستند.

 

عملکرد دستگاه الکتروپوریشن ولتاژ پایین

 

 

 

 

الکتروپوراسیون در سلول های پستانداران

الکتروپوریشن برای سلول‌های پستانداران از حداقل 100 تا حداکثر 500 ولت، در مدت زمان چند میکروثانیه تا میلی‌ثانیه پالس مربعی اعمال می‌شود.