شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

درمان متاستاز غدد لنفاوی ناشی از سرطان معده با ترکیبی از الکتروپوریشن برگشت ناپذیر و الکتروکموتراپی

discloses progressive disease with suspicious FDG‐uptake in two lymph nodes (arrows) pre IRECT treatment.

الکتروکموتراپی (ECT) درمانی است که در آن یک داروی شیمی درمانی خاص با هدف ارسال درون سلولی با یک میدان الکتریکی پالسی قوی ترکیب می شود که نفوذپذیری غشای سلول را افزایش می دهد الکتروپوریشن باعث افزایش سمیت داروی به کار رفته میشود.
آزمایشات اولیه آزمایشگاهی بر روی ECT بیش از 20 سال پیش انجام شده است ، و از آن زمان بسیاری از آزمایشات بالینی دقیق ، به عنوان مثال ، برای درمان تومورهای پوستی و زیر جلدی 8 و همچنین تومورهای عمیق گزارش شده است.
در دهه گذشته ECT با موفقیت برای درمان تومورهای پوستی و زیر جلدی ، به طور عمده ملانوم مورد استفاده قرار گرفته است. در چند سال اخیر مطالعاتی در زمینه ی کاربرد ECT در درمان تومورهای عمیق نیز انجام شده است.
در حال حاضر گزارش ها حاکی از آن است که این روش درمانی در درمان تومورهای گوارشی بسیار موفق عمل کرده است.
برای مثال در مطالعاتی در درمان تومور پانکراس با الکتروکموتراپی هیچ عارضه جانبی جدی حاد (حین عمل) و یا بعد از عمل مشاهده نشد. هیچ تغییرات بیولوژیک از نظر بالینی، الکتروکاردیوگرافی ، همودینامیک یا سرم مشاهده نشد. هیچگونه افزایش بالینی از سطح آمیلاز یا لیپاز مشاهده نشده و هیچگونه خونریزی یا صدمه ای به احشای اطراف رخ نداده است.

تصویر زیر نشان دهنده ی درمان بیمار پس از 6 هفته الکتروکموتراپی در ناحیه ی معده است.

discloses progressive disease with suspicious FDG‐uptake in two lymph nodes (arrows) pre IRECT treatment.
A. discloses progressive disease with suspicious FDG‐uptake in two lymph nodes (arrows) pre IRECT treatment.
B. shows the patient 6 weeks after IRECT treatment.

منبع:

Treatment of lymph node metastases from gastric cancer with a combination of Irreversible Electroporation and Electrochemotherapy: a case report
doi: 10.1002/ccr3.1079

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *