شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

الکتروپوریشن فولیکول‌های موش، تخمک و جنین بدون تغییر در زونا پلوسیدا

این مطالعه برای فهمیدن اینکه آیا الکتروپوریشن آزمایشگاهی به تنهایی می تواند برای رساندن ژن های خارجی به فولیکول ها ، تخمک ها و جنین های دست نخورده بدون درمان های ضعیف زوناپلوسیدا کافی باشد ، انجام شده است.
به منظور دستیابی به بینش در مورد فرآیندهای بیولوژیکی و عملکردهای مولکولی در طول فولیکولوژنز ، بلوغ تخمک و همچنین رشد و نمو اولیه جنین ، تغییر بیان ژن در سطح رونویسی یا ترجمه در سلولهای هدف مهم است. برای این منظور ، از روش میکرواینجکشن برای انتقال ژن های خارجی به تخمک ها ، زیگوت ها و جنین ها با عبور از لایه ZP استفاده شده است. حتی اگر میکرواینجکشن مفید باشد ، کار دشواری است و خسته کننده است ، توان عملیاتی آن کم است و به تجهیزات گران قیمت نیاز دارد. روشهای دیگر انتقال ژن مانند لیپوزومی ، پلیمر کاتیونی ، واسطه ویروسی و الکتروپوریشن نیز تلاش شده است اما با موفقیت محدود همراه بوده. برخی از مطالعات موفق شده اند DNA خارجی را از طریق الکتروپوریشن در تخمک ها و زایگوت ها ترنسفکت کنند اما این امر به حذف یا تضعیف ZP با محلول اسید تیز Tyrode نیاز دارد.

الکتروپوریشن یک روش موثر در ترانسفکشن است، اما کارایی آن بستگی به بهینه سازی پارامترهای مختلف دارد. در این مطالعه ، یک روش ساده و کارآمد برای دستکاری ژن از طریق الکتروپوریشن برای معرفی ساختار پروتئین نوترکیب فلورسنت سبز ( GFP) بعلاوه مهارکننده های RNA ذ=در فولیکول های دست نخورده ی موش، اووسیت و جنین اولیه بررسی شد. همچنین پارامترهای مختلف الکتروپوریشن مثل ولتاژ، تعداد نبض و مدت زمان پالس استاندارد شد.
GFP به عنوان یک گیرنده انتقال انرژی عمل می کند و با انتقال انرژی ، نور شیمیایی آبی پروتئین اکورین را به نور فلورسنت سبز تبدیل می کند.
برای اولین بار ، در این مقاله پارامترهای الکتروپوریشن برای تحویل DNA / RNA در سراسر zona pellucida (ZP) ، همراه با افزایش جذب مولکولی بهینه شده است (در حالی که زنده ماندن سلول حفظ شده).
مطالعه حاضر یک روش ترانسفکشن آسان برای تخمک ها و جنین های سالم ZP ایجاد کرده است که می تواند با هر وسیله الکتروپوریشن معمولی انجام شود.

برای مطالعه بیشتر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *