ثبت نام در کارگاه

 

اساتید بزرگوار پروفسور سید محمد فیروزآبادی، دکتر حامد ساجدی، دکتر فرهاد طباطبائی، دکتر زینب شنکائی، دکتر زهرا صفائی پور و مهندس امین اصغرزاده در این برنامه سخنرانی کلیدی خواهند داشت

برای شرکت در کارگاه مقدمه ای بر سایبرنتیک پزشکی بر روی لینک زیر کلیکنمایید.

 

برگزار شد