شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

مطالب آموزشی

روش فیزیکی انتقال ژن

روش‌های فیزیکی انتقال ژن یا ترانسفکشن

هدف روش‌های فیزیکی متخلخل کردن غشای سلولی با دستگاه‌ها، نیروها یا میدان‌های خارجی به منظور دستیابی به جذب درون سلولی DNA، الیگونوکلئوتیدها یا سایر مولکول‌های زیستی است.

ECT BCC inpsECT

درمان کارسینوم سلول بازال با الکتروشیمی درمانی: به منظورثبت در InspECT از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۹

هدف این مطالعه آینده‌نگر، توصیف روش‌ الکتروشیمی‌درمانی (ECT) در بیماران کارسینوم سلول بازال (BCC) و ارزیابی اثربخشی، ایمنی و عوامل پیش‌بینی‌کننده آن است. بدین منظور International Network for Sharing Practices…

الکتروپوریشن به زبان ساده

http://persiantarava.me/wp-content/uploads/2021/06/feshorde.mp4 برای آشنایی با روش الکتروپوریشن، مشاهده ویدئوی بالا که به زبان ساده تهیه شده است توصیه می‌شود.

انتقال دارو (دراگ دلیوری) هپارین از طریق پوست با الکتروپوریشن

در این مقاله به بررسی انتقال هپارین با روش روش انتقال دارو (دراگ دلیوری) از طریق الکتروپوریشن میپردازیم. محققان نشان دادند که الکتروپوریشن دوز بالقوه درمانی هپارین را 200 تا 1000 واحد در ساعت در بیش از 100 سانتی متر مربع از پوست ارائه میدهد.

الکتروپوریشن برگشت ناپذیر (IRE) در درمان سرطان پروستات

لکتروپوریشن برگشت ناپذیر (IRE) یک فناوری جدید است که با رساندن جریان مستقیم بین الکترود ، بافت را از بین می برد. این روش باعث ایجاد منافذ در غشای سلولی و در نتیجه از بین رفتن سلول‌ها و اثرگذاری آنزیم‌های خارج شده از سلول‌های از دست رفته و اثر آنها بر سلول‌های دیگر و در نتیجه از بین رفتن بافت میشود.