شرکت پارس زیست الکترومغناطیس

مطالب آموزشی

انتقال دارو (دراگ دلیوری) هپارین از طریق پوست با الکتروپوریشن

در این مقاله به بررسی انتقال هپارین با روش روش انتقال دارو (دراگ دلیوری) از طریق الکتروپوریشن میپردازیم. محققان نشان دادند که الکتروپوریشن دوز بالقوه درمانی هپارین را 200 تا 1000 واحد در ساعت در بیش از 100 سانتی متر مربع از پوست ارائه میدهد.

الکتروپوریشن برگشت ناپذیر (IRE) در درمان سرطان پروستات

لکتروپوریشن برگشت ناپذیر (IRE) یک فناوری جدید است که با رساندن جریان مستقیم بین الکترود ، بافت را از بین می برد. این روش باعث ایجاد منافذ در غشای سلولی و در نتیجه از بین رفتن سلول‌ها و اثرگذاری آنزیم‌های خارج شده از سلول‌های از دست رفته و اثر آنها بر سلول‌های دیگر و در نتیجه از بین رفتن بافت میشود.

درمان ضایعات ناشی از هرپس با الکتروکموتراپی

سارکوم کاپوسی (KS)نوعی اختلال آنژیوپرولیفراتیو به شمار می‌رود که با عفونت ویروس هرپس-8 انسان (HHV-8) مرتبط است. KS اغلب با ضایعات پوستی (ماکول ، ندول ، پلاک) خود را نشان…

discloses progressive disease with suspicious FDG‐uptake in two lymph nodes (arrows) pre IRECT treatment.

درمان متاستاز غدد لنفاوی ناشی از سرطان معده با ترکیبی از الکتروپوریشن برگشت ناپذیر و الکتروکموتراپی

الکتروکموتراپی (ECT) درمانی است که در آن یک داروی شیمی درمانی خاص با هدف ارسال درون سلولی با یک میدان الکتریکی پالسی قوی ترکیب می شود که نفوذپذیری غشای سلول…

Transfection

ترنسفکشن سلولهای مشتق شده از مغز استخوان با پروتئین های تنظیم کننده سیستم ایمنی انتقال ژن با الکتروپوریشن در شرایط آزمایشگاهی برای اولین بار در سال 1982 انجام شد. امروزه…

Eukaryote & Prokaryote Electroporation

بکاربردن پالسهای الکتريکی در سلولها و بافتها، باعث بروز تغيير در ساختمان غشای ليپيدی دو لايه ای می شوند.  به اين صورت که منافذ آبی بين غشايی گذرايی در آن…